Βαλβίδες αέρος

Βαλβίδες αέρος

Οι βαλβίδες αέρος χρησιμοποιούνται προκειμένου να ελέγξουν την κίνηση των εμβόλων. Η εντολή τους μπορεί να είναι ηλεκτρική, οπότε επιλέγουμε τις λεγόμενες ηλεκτροβαλβίδες. Σε περιπτώσεις που η ηλεκτρική εντολή δεν είναι επιθυμητή, τότε στον αυτοματισμό χρησιμοποιούμε βαλβίδες αέρος, όπου λειτουργούν με πνευματική εντολή. Εναλλακτικοί τρόποι θέσης σε λειτουργία των βαλβίδων εκτός των παραπάνω αποτελούν τα χειριστήρια αέρος, γωνιακά ή κάθετα. Οι εντολές σε κατάσταση ανοικτή ή κλειστή τίθενται χειρωνακτικά μετακινώντας τον μοχλό που βρίσκεται πάνω στην βαλβίδα. Υπάρχουν εφαρμογές, όπου στην γραμμή παραγωγής ο εργαζόμενος απαιτείται να έχει τα χέρια του ελεύθερα και να μην ασχολείται με το άνοιγμα ή κλείσιμο της βαλβίδας αλλά να διεκπεραιώνει κάποιο άλλο έργο ή έλεγχο στην εργασία του. Τότε κρίνονται αναγκαίες οι ποδοβαλβίδες. Αναμφισβήτητα, για να λειτουργήσει σωστά ένα δίκτυο πεπιεσμένου αέρα, πιθανόν να χρειαστούμε και άλλα εξαρτήματα εκτός των βαλβίδων, όπως βάσεις βαλβίδων για την τοποθέτηση ομάδας βαλβίδων, βοηθητικές βαλβίδες εκτόνωσης ή ρύθμισης αέρα, αλλά και μια σειρά άλλων παρελκόμενων με τα οποία μπορείτε να δημιουργήσετε τον κατάλληλο αυτοματισμό για τις ανάγκες σας.