Χειριστηρια γωνιακα

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LA 328 ST τριοδικό 1/8 κουμπωτό

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LA 328 ST τριοδικό 1/8 κουμπωτό

32,29€

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LA 328 ST τριοδικό 1/8 κουμπωτό Πίεση λειτουργίας : 1.5 έως 8 bar  Θερμοκρασία χώρου : -10 έως +60 οC Θερμοκρασία αέρα : +5 έως +60 οC Προέλευση: Κορέα   ..

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LA 328 SP τριοδικό 1/8 ελατηρίου

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LA 328 SP τριοδικό 1/8 ελατηρίου

32,29€

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LA 328 SP τριοδικό 1/8 ελατηρίου Πίεση λειτουργίας : 1.5 έως 8 bar  Θερμοκρασία χώρου : -10 έως +60 οC Θερμοκρασία αέρα : +5 έως +60 οC Προέλευση: Κορέα ..

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LA 528 ST πενταοδικό 1/8 κουμπωτό

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LA 528 ST πενταοδικό 1/8 κουμπωτό

34,51€

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LA 528 ST πενταοδικό 1/8 κουμπωτό Πίεση λειτουργίας : 1.5 έως 8 bar  Θερμοκρασία χώρου : -10 έως +60 οC Θερμοκρασία αέρα : +5 έως +60 οC Προέλευση: Κορέα   ..

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LA 528 SP πενταοδικό 1/8 ελατηρίου

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LA 528 SP πενταοδικό 1/8 ελατηρίου

34,51€

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LA 528 SP πενταοδικό 1/8 ελατηρίου Πίεση λειτουργίας : 1.5 έως 8 bar  Θερμοκρασία χώρου : -10 έως +60 οC Θερμοκρασία αέρα : +5 έως +60 οC Προέλευση: Κορέα   ..

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LA 324 SP τριοδικό 1/4 ελατηρίου

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LA 324 SP τριοδικό 1/4 ελατηρίου

55,34€

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LA 324 SP τριοδικό 1/4 ελατηρίου Πίεση λειτουργίας: 1.5 έως 8 bar  Θερμοκρασία χώρου: -10 έως +60 οC Θερμοκρασία αέρα: +5 έως +60 οC Προέλευση: Κορέα ..

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LA 324 ST τριοδικό 1/4 κουμπωτό

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LA 324 ST τριοδικό 1/4 κουμπωτό

55,34€

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LA 324 ST τριοδικό 1/4 κουμπωτό Πίεση λειτουργίας : 1.5 έως 8 bar  Θερμοκρασία χώρου : -10 έως +60 οC Θερμοκρασία αέρα : +5 έως +60 οC Προέλευση: Κορέα   ..

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LA 524 SP πενταοδικό 1/4 ελατηρίου

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LA 524 SP πενταοδικό 1/4 ελατηρίου

59,89€

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LA 524 SP πενταοδικό 1/4 ελατηρίου Πίεση λειτουργίας : 1.5 έως 8 bar  Θερμοκρασία χώρου : -10 έως +60 οC Θερμοκρασία αέρα : +5 έως +60 οC Προέλευση: Κορέα   ..

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LA 524 ST πενταοδικό 1/4 κουμπωτό

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LA 524 ST πενταοδικό 1/4 κουμπωτό

59,89€

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LA 524 ST πενταοδικό 1/4 κουμπωτό Πίεση λειτουργίας : 1.5 έως 8 bar  Θερμοκρασία χώρου : -10 έως +60 οC Θερμοκρασία αέρα : +5 έως +60 οC Προέλευση: Κορέα   ..

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LH 522 SP πενταοδικό 1/2 ελατηρίου

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LH 522 SP πενταοδικό 1/2 ελατηρίου

69,01€

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LH 522 SP πενταοδικό 1/2 ελατηρίου Πίεση λειτουργίας : 1.5 έως 8 bar  Θερμοκρασία χώρου : -10 έως +60 οC Θερμοκρασία αέρα : +5 έως +60 οC Προέλευση: Κορέα   ..

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LH 522 SΤ πενταοδικό 1/2 κουμπωτό

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LH 522 SΤ πενταοδικό 1/2 κουμπωτό

69,01€

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LH 522 SΤ πενταοδικό 1/2 κουμπωτό Πίεση λειτουργίας : 1.5 έως 8 bar  Θερμοκρασία χώρου : -10 έως +60 οC Θερμοκρασία αέρα : +5 έως +60 οC Προέλευση: Κορέα   ..

Χειριστήριο αέρος κουμπωτό γωνιακό METAL WORK

Χειριστήριο αέρος κουμπωτό γωνιακό METAL WORK

47,49€

Χειριστήριο αέρος κουμπωτό γωνιακό METAL WORK Σπείρωμα : 1/8",1/4",1/2" Πίεση λειτουργίας : 1 εώς 10 bar  Θερμοκρασία χώρου : -10 έως +60 °C Προέλευση: Ιταλία  ..

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LH 538 SP CC πενταοδικό 1/8 τριών θέσεων ελατηρίου

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LH 538 SP CC πενταοδικό 1/8 τριών θέσεων ελατηρίου

40,36€

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LH 538 SP CC πενταοδικό 1/8 τριών θέσεων ελατηρίου Πίεση λειτουργίας : 1.5 έως 8 bar  Θερμοκρασία χώρου : -10 έως +60 οC Θερμοκρασία αέρα : +5 έως +60 οC Προέλευση: Κορέα   ..

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LH 538 SΤ CC πενταοδικό 1/8 τριών θέσεων κουμπωτό

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LH 538 SΤ CC πενταοδικό 1/8 τριών θέσεων κουμπωτό

40,36€

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LH 538 SΤ CC πενταοδικό 1/8 τριών θέσεων κουμπωτό Πίεση λειτουργίας : 1.5 έως 8 bar  Θερμοκρασία χώρου : -10 έως +60 οC Θερμοκρασία αέρα : +5 έως +60 οC Προέλευση: Κορέα   ..

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LH 534 SP CC πενταοδικό 1/4 τριών θέσεων ελατηρίου

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LH 534 SP CC πενταοδικό 1/4 τριών θέσεων ελατηρίου

54,68€

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LH 534 SP CC πενταοδικό 1/4 τριών θέσεων ελατηρίου  Πίεση λειτουργίας : 1.5 έως 8 bar  Θερμοκρασία χώρου : -10 έως +60 οC Θερμοκρασία αέρα : +5 έως +60 οC Προέλευση: Κορέα   ..

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LH 534 ST CC πενταοδικό 1/4 τριών θέσεων κουμπωτό

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LH 534 ST CC πενταοδικό 1/4 τριών θέσεων κουμπωτό

54,68€

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LH 534 ST CC πενταοδικό 1/4 τριών θέσεων κουμπωτό Πίεση λειτουργίας : 1.5 έως 8 bar  Θερμοκρασία χώρου : -10 έως +60 οC Θερμοκρασία αέρα : +5 έως +60 οC Προέλευση: Κορέα   ..

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LH 532 SP CC πενταοδικό 1/2 τριών θέσεων ελατηρίου

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LH 532 SP CC πενταοδικό 1/2 τριών θέσεων ελατηρίου

84,63€

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LH 532 SP CC πενταοδικό 1/2 τριών θέσεων ελατηρίου  Πίεση λειτουργίας : 1.5 έως 8 bar  Θερμοκρασία χώρου : -10 έως +60 οC Θερμοκρασία αέρα : +5 έως +60 οC Προέλευση: Κορέα   ..

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LH 532 ST CC πενταοδικό 1/2 τριών θέσεων κουμπωτό

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LH 532 ST CC πενταοδικό 1/2 τριών θέσεων κουμπωτό

84,63€

Χειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIRΧειριστήριο αέρος γωνιακό UNITAIR LH 532 ST CC πενταοδικό 1/2 τριών θέσεων κουμπωτό Πίεση λειτουργίας : 1.5 έως 8 bar  Θερμοκρασία χώρου : -10 έως +60 οC Θερμοκρασία αέρα : +5 έως +60 οC Προέλευση: Κορέα   ..

Χειριστήριο αέρος ελατηρίου γωνιακό METAL WORK

Χειριστήριο αέρος ελατηρίου γωνιακό METAL WORK

47,49€

Χειριστήριο αέρος ελατηρίου γωνιακό METAL WORK Σπείρωμα : 1/8",1/4",1/2" Πίεση λειτουργίας : 1 εώς 10 bar  Θερμοκρασία χώρου : -10 έως +60 οC Προέλευση: Ιταλία  ..

Εμφάνιση 1 έως 18 από 18 (1 Σελ.)