Service Αεροσυμπιεστών

Ο εξοπλισμός μιας επιχείρησης ακόμη και με τα πιο προηγμένης τεχνολογίας μηχανήματα είναι ανώφελος εάν δε συνοδεύεται από γρήγορη και αξιόπιστη αλλά συγχρόνως και οικονομική τεχνική εξυπηρέτηση. Δυστυχώς στο παρελθόν αλλά και σήμερα πολλές εταιρίες αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα.

Στην UNITAIR έχοντας αντιληφθεί τη σπουδαιότητα του θέματος, επενδύσαμε στην αγορά εξειδικευμένων αξιόπιστων εργαλείων. Δημιουργήσαμε τρία πλήρως εξοπλισμένα με εργαλεία, αναλώσιμα και ανταλλακτικά mini vans. Στελεχώσαμε το τμήμα service με πλήρως καταρτισμένους τεχνικούς. Διαρκώς εκσυγχρονίζουμε τον εξοπλισμό μας και εκπαιδεύουμε τους τεχνικούς μας στις νέες τεχνολογίες. Το αποτέλεσμα είναι άμεση, σωστή, αξιόπιστη και οικονομική αντιμετώπιση οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΜΕ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ 25-50 LT

ΤΙΜΗ: 62,00€

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ         ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΜΕ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ 25-50-100 LT

ΤΙΜΗ: 74,40€

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΜΕ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ 200 LT

ΤΙΜΗ: 86,80€

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΜΕ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ 300 LIT

ΤΙΜΗ: 105,40€

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΜΕ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ 500 LIT ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΡΟΣ 5,5 HP

ΤΙΜΗ: 130,20€

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΜΕ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ 500 LIT ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΕΡΟΣ 5,5 HP

ΤΙΜΗ: 260,40€

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΜΕ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ 500 LIT ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΡΟΣ 7,5 HP

ΤΙΜΗ: 142,60€

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΜΕ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ 500 LIT ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΕΡΟΣ 7,5 HP

ΤΙΜΗ: 285,20€

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΜΕ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ 500 LIT ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΡΟΣ 10 HP

ΤΙΜΗ: 161,20€

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΜΕ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ 500 LIT ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΕΡΟΣ 10 HP

ΤΙΜΗ: 322,40€

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΥ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Η τακτική συντήρηση / γενική επισκευή αεροσυμπιεστών διαφόρων τύπων πραγματοποιείται από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς.
Ενημερώστε μας για το τύπο του αεροσυμπιεστή σας και εμείς θα σας κάνουμε την
οικονομικότερη προσφορά για τη σωστή και ασφαλή συντήρηση για τα μηχανήματά σας.

Συντήρηση αεροσυμπιεστών: Boge, Alup, Almig, Abac, Fini, Fiac, Balma, Kaeser, Ceccato, Demag, Bottarini, Atlas Copco, Gardner Denver, Worthington

Περιλαμβάνει:
 • Αντικατάσταση φίλτρου αέρα
 • Αντικατάσταση φίλτρου λαδιού
 • Αντικατάσταση διαχωριστή λαδιού
 • Αλλαγή λαδιών
 • Έλεγχος και ρύθμιση πίεσης λειτουργίας και βαλβίδας ελάχιστης πίεσης
 • Έλεγχος ρουλεμάν
 • Έλεγχος στεγανοποίησης λαδιού και αέρα, ανίχνευση και αποκατάσταση διαρροών
 • Έλεγχος καλωδιώσεων και ηλεκτρικών συνδέσεων
 • Σύσφιξη σωληνώσεων και βιδών ηλεκτρικού κυκλώματος
 • Έλεγχος θερμοσυστελλόμενου στοιχείου
 • Καθαρισμός ηλεκτροβαλβίδας εισαγωγής αέρα
 • Καθαρισμός πιλότου εισαγωγής αέρα
 • Τέντωμα και ευθυγράμμιση ιμάντων
 • Έλεγχος ιμάντων
 • Καθαρισμός ψυγείου λαδιού με ειδικό χημικό σπρέυ
 • Καθαρισμός ηλεκτρολογικού κυκλώματος με σπρέυ αιθέρα
 • Έγγραφη βεβαίωση των παραπάνω εργασιών
 • Εργασία

* Ιδιαίτερη προσοχή δίνουμε στην ασφάλεια σας, καθώς προσφέρουμε δωρεάν έλεγχο αεροφυλακίου, με υπέρηχο τελευταίας τεχνολογίας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

Αναλαμβάνουμε τον περιοδικό επανέλεγχο αεροφυλακίου, ο οποίος πραγματοποιείται σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται στην Υ.Α. Αριθ. 14165/Φ17.4/373/ (Φ.Ε.Κ 673/2 Σεπτεμβρίου 1993). Η επιθεώρηση των δοχείων πίεσης είναι νομική υποχρέωση του κάθε ιδιοκτήτη σύμφωνα με την νομοθεσία ελέγχου ΦΕΚ 673/Β/1993. Κατά την διενέργεια της επιθεώρησης περιοδικού ελέγχου σε αεροφυλάκιο, υλοποιούνται οι παρακάτω έλεγχοι:

 • Έλεγχος ταυτοποίησης - σήμανσης - πινακίδας κατασκευαστή.
 • Ανασκόπηση εγγράφων, τεχνικών εντύπων, πιστοποιητικών προηγούμενων ελέγχων των δοχείων.
 • Παχυμετρήσεις των ελασμάτων του κελύφους και των πυθμένων των δοχείων.
 • Οπτικός εξωτερικός έλεγχος της κατάστασης των δοχείων.
 • Οπτικός εσωτερικός έλεγχος (εφόσον είναι εφικτό) για διαβρώσεις ή φθορές στα ελάσματα των δοχείων.
 • Επιθεώρηση, έλεγχος λειτουργίας της ασφαλιστικής βαλβίδας των δοχείων.
 • Επιθεώρηση της υδραυλικής δοκιμής για αντοχή και στεγανότητα σε πίεση (Bar) 1,5 x μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση (PS) λειτουργίας για το αεροφυλάκιο.

Γενικά, για την περιοδική αξιολόγηση της κατάστασης του αεροφυλακίου, θα πρέπει να διατίθεται κάθε σχετικό τεχνικό έγγραφο (π.χ. Δήλωση συμμόρφωσης, σχέδιο, πιστοποιητικό κατασκευαστή, πιστοποιητικό προηγούμενου περιοδικού ελέγχου) για αντιπαραβολή στοιχείων με τα ευρήματα του ελέγχου και για την τεχνική αξιολόγηση.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε την προσφορά σας.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

Κατόπιν επίσκεψης στις εγκαταστάσεις σας και με τη χρήση ειδικής συσκευής με υπέρηχο, κάμερα και καταγραφή, παρέχεται μία αναφορά τη δεδομένη χρονική στιγμή της κατάστασης του δικτύου αέρα σας. Η αναφορά αναλύει:

 • Τον εντοπισμό της διαρροής
 • Τη διαστασιολόγησή της (λίτρα/ λεπτό)
 • Την κοστολόγησή της (ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας εξαιτίας της)
 • Φωτογραφία του σημείου διαρροής
 • Επισήμανση κάθε διαρροής με ειδικό ταμπελάκι