Επεξεργασία αέρα

Επεξεργασία αέρα

Επεξεργασία αέρα

Στην Unitair επε θα βρείτε επαγγελματικό εξοπλισμό για την επεξεργασία πεπιεσμένου αέρα. Ο αέρας σας πρέπει να είναι απαλλαγμένος από υδρατμούς ή ξένα στερεά μικροσωματίδια για τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων και εργαλείων σας. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να επιφέρει βλάβες, και μείωση του χρόνου ζωής των συστημάτων αέρος. Οι μεταψύκτες αέρος δημιουργούν μια πρώτη πρόψυξη, οι ξηραντές αέρος ή ξηραντές προσρόφησης μειώνουν τη θερμοκρασία, τόσο ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης αφύγρανση, ενώ με μια σειρά ειδικών φίλτρων, όπως κεραμικά φίλτραδιαχωριστές λαδιούενεργού άνθρακα παρέχεται ολοκληρωμένη προστασία από λάδι, σωματίδια και νερό.