Προπαρασκευαστές αέρος Unitair

Ρυθμιστής OR 1" Unitair

Ρυθμιστής OR 1" Unitair

111,60€

Ο ρυθμιστής διατηρεί σταθερή την καθορισμένη πίεση λειτουργίας παρά την κατανάλωση και τις αυξομειώσεις του δικτύου. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται μανόμετρο και βάση στήριξης. ..

Ρυθμιστής OR 1/2" Unitair

Ρυθμιστής OR 1/2" Unitair

37,20€

Ο ρυθμιστής διατηρεί σταθερή την καθορισμένη πίεση λειτουργίας παρά την κατανάλωση και τις αυξομειώσεις του δικτύου. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται μανόμετρο και βάση στήριξης. ..

Ρυθμιστής OR 1/4" Unitair

Ρυθμιστής OR 1/4" Unitair

24,80€

Ο ρυθμιστής διατηρεί σταθερή την καθορισμένη πίεση λειτουργίας παρά την κατανάλωση και τις αυξομειώσεις του δικτύου. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται μανόμετρο και βάση στήριξης. ..

Φίλτρο OF 1" Unitair

Φίλτρο OF 1" Unitair

86,80€

Tο φίλτρο περιλαμβάνει διαχωριστή και καθαρίζει τον πεπιεσμένο αέρα από λάδι, συμπυκνώματα και σωματίδια. Για ειδικές εφαρμογές όπου απαιτείται ιδιαίτερα καθαρός αέρας, μπορεί να αντικατασταθεί το standard στοιχείο 40μm με ένα αντίστοιχο ικανότητας 5μm. ..

Φίλτρο OF 1/2" Unitair

Φίλτρο OF 1/2" Unitair

31,00€

Tο φίλτρο περιλαμβάνει διαχωριστή και καθαρίζει τον πεπιεσμένο αέρα από λάδι, συμπυκνώματα και σωματίδια. Για ειδικές εφαρμογές όπου απαιτείται ιδιαίτερα καθαρός αέρας, μπορεί να αντικατασταθεί το standard στοιχείο 40μm με ένα αντίστοιχο ικανότητας 5μm. ..

Φίλτρο OF 1/4" Unitair

Φίλτρο OF 1/4" Unitair

21,08€

Tο φίλτρο περιλαμβάνει διαχωριστή και καθαρίζει τον πεπιεσμένο αέρα από λάδι, συμπυκνώματα και σωματίδια. Για ειδικές εφαρμογές όπου απαιτείται ιδιαίτερα καθαρός αέρας, μπορεί να αντικατασταθεί το standard στοιχείο 40μm με ένα αντίστοιχο ικανότητας 5μm. ..

Φιλτρορυθμιστής OFR 1" Unitair

Φιλτρορυθμιστής OFR 1" Unitair

111,60€

Το φίλτρο περιλαμβάνει διαχωριστή και καθαρίζει τον πεπιεσμένο αέρα από λάδι, συμπυκνώματα και σωματίδια. Για ειδικές εφαρμογές όπου απαιτείται ιδιαίτερα καθαρός αέρας, μπορεί να αντικατασταθεί το standard στοιχείο 40μm με ένα αντίστοιχο ικανότητας 5μm.  ..

Φιλτρορυθμιστής OFR 1/2" Unitair

Φιλτρορυθμιστής OFR 1/2" Unitair

54,56€

Το φίλτρο περιλαμβάνει διαχωριστή και καθαρίζει τον πεπιεσμένο αέρα από λάδι, συμπυκνώματα και σωματίδια. Για ειδικές εφαρμογές όπου απαιτείται ιδιαίτερα καθαρός αέρας, μπορεί να αντικατασταθεί το standard στοιχείο 40μm με ένα αντίστοιχο ικανότητας 5μm.  ..

Φιλτρορυθμιστής OFR 1/4" Unitair

Φιλτρορυθμιστής OFR 1/4" Unitair

34,72€

Το φίλτρο περιλαμβάνει διαχωριστή και καθαρίζει τον πεπιεσμένο αέρα από λάδι, συμπυκνώματα και σωματίδια. Για ειδικές εφαρμογές όπου απαιτείται ιδιαίτερα καθαρός αέρας, μπορεί να αντικατασταθεί το standard στοιχείο 40μm με ένα αντίστοιχο ικανότητας 5μm.  ..

Λιπαντήρας OL 1" Unitair

Λιπαντήρας OL 1" Unitair

93,00€

Ο λιπαντήρας προσθέτει την ποσότητα λιπαντικού που ορίζει ο χρήστης στον ήδη καθαρό πεπιεσμένο αέρα. Το λιπαντικό μπορεί να προστεθεί κατευθείαν στο ποτήρι ή από την ειδική τάπα εισαγωγής. Φυσιολογικά, μία έως δώδεκα σταγόνες ανά 1000 Lt είναι ικανοποιητική ποσότητα. ..

Λιπαντήρας OL 1/2" Unitair

Λιπαντήρας OL 1/2" Unitair

35,96€

Ο λιπαντήρας προσθέτει την ποσότητα λιπαντικού που ορίζει ο χρήστης στον ήδη καθαρό πεπιεσμένο αέρα. Το λιπαντικό μπορεί να προστεθεί κατευθείαν στο ποτήρι ή από την ειδική τάπα εισαγωγής. Φυσιολογικά, μία έως δώδεκα σταγόνες ανά 1000 Lt είναι ικανοποιητική ποσότητα. ..

Λιπαντήρας OL 1/4" Unitair

Λιπαντήρας OL 1/4" Unitair

27,28€

Ο λιπαντήρας προσθέτει την ποσότητα λιπαντικού που ορίζει ο χρήστης στον ήδη καθαρό πεπιεσμένο αέρα. Το λιπαντικό μπορεί να προστεθεί κατευθείαν στο ποτήρι ή από την ειδική τάπα εισαγωγής. Φυσιολογικά, μία έως δώδεκα σταγόνες ανά 1000 Lt είναι ικανοποιητική ποσότητα. ..

Φιλτρορυθμιστής & λιπαντήρας OU 1" Unitair

Φιλτρορυθμιστής & λιπαντήρας OU 1" Unitair

136,40€

Ο φιλτρορυθμιστής με λιπαντήρα OU αποτελείται από το φιλτρορυθμιστή OFR και το λιπαντήρα OL. Το κάθε κομμάτι μπορεί να παραγγελθεί και ξεχωριστά. ..

Φιλτρορυθμιστής & λιπαντήρας OU 1/2" Unitair

Φιλτρορυθμιστής & λιπαντήρας OU 1/2" Unitair

81,84€

Ο φιλτρορυθμιστής με λιπαντήρα OU αποτελείται από το φιλτρορυθμιστή OFR και το λιπαντήρα OL. Το κάθε κομμάτι μπορεί να παραγγελθεί και ξεχωριστά. ..

Φιλτρορυθμιστής & λιπαντήρας OU 1/4" Unitair

Φιλτρορυθμιστής & λιπαντήρας OU 1/4" Unitair

59,52€

Ο φιλτρορυθμιστής με λιπαντήρα OU αποτελείται από το φιλτρορυθμιστή OFR και το λιπαντήρα OL. Το κάθε κομμάτι μπορεί να παραγγελθεί και ξεχωριστά. ..

Ρυθμιστής νερού mini MRA ΒΙΤ 1/4 Metal Work

Ρυθμιστής νερού mini MRA ΒΙΤ 1/4 Metal Work

21,24€

Ο ρυθμιστής διατηρεί σταθερή την καθορισμένη πίεση λειτουργίας παρά την κατανάλωση και τις αυξομειώσεις του δικτύου. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται μανόμετρο και βάση στήριξης. 009-006-0040 009-006-0050 ..

Ρυθμιστής πίεσης AR

Ρυθμιστής πίεσης AR

12,40€

Ο ρυθμιστής διατηρεί σταθερή την καθορισμένη πίεση λειτουργίας παρά την κατανάλωση και τις αυξομειώσεις του δικτύου. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται μανόμετρο και βάση στήριξης. 730-030-0005 730-030-0010 730-030-0030 730-030-0050 ..

Ρυθμιστής πίεσης ακριβείας Metal Work

Ρυθμιστής πίεσης ακριβείας Metal Work

158,02€

Ο ρυθμιστής διατηρεί σταθερή την καθορισμένη πίεση λειτουργίας παρά την κατανάλωση και τις αυξομειώσεις του δικτύου. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται μανόμετρο και βάση στήριξης. 009-006-0040 009-006-0050 ..

Φίλτρο AF

Φίλτρο AF

13,64€

Το φίλτρο περιλαμβάνει διαχωριστή και καθαρίζει τον πεπιεσμένο αέρα από λάδι, συμπυκνώματα και σωματίδια. 730-020-0005 730-020-0020 730-020-0030 730-020-0040..

Φίλτρο F 1/2 40bar (QSLH-15)

Φίλτρο F 1/2 40bar (QSLH-15)

74,40€

Το φίλτρο περιλαμβάνει διαχωριστή και καθαρίζει τον πεπιεσμένο αέρα από λάδι, συμπυκνώματα και σωματίδια. 009-001-0110 009-001-0120..

Φιλτρορυθμιστής AFR

Φιλτρορυθμιστής AFR

18,60€

Το φίλτρο περιλαμβάνει διαχωριστή και καθαρίζει τον πεπιεσμένο αέρα από λάδι, συμπυκνώματα και σωματίδια. Ο ρυθμιστής διατηρεί σταθερή την καθορισμένη πίεση λειτουργίας παρά την κατανάλωση και τις αυξομειώσεις του δικτύου. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται μανόμετρο και βάση στήριξης. 730-050-0005 730..

Λιπαντήρας AL

Λιπαντήρας AL

8,68€

Ο λιπαντήρας προσθέτει την ποσότητα λιπαντικού που ορίζει ο χρήστης στον ήδη καθαρό πεπιεσμένο αέρα. 730-040-0005 730-040-0010 730-040-0020 730-040-0050..

Φιλτρορυθμιστής & λιπαντήρας AFR+L

Φιλτρορυθμιστής & λιπαντήρας AFR+L

24,80€

Ο φιλτρορυθμιστής με λιπαντήρα αποτελείται από το φιλτρορυθμιστή και το λιπαντήρα . Το κάθε κομμάτι μπορεί να παραγγελθεί και ξεχωριστά.  730-010-0005 730-010-0020 730-010-0030 730-010-0050..

Εμφάνιση 1 έως 23 από 23 (1 Σελ.)