Ηλεκτροβαλβιδες

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 328 SP UNITAIR τριοδική 1/8 δύο θέσεων

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 328 SP UNITAIR τριοδική 1/8 δύο θέσεων

42,32€

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 328 SP UNITAIR τριοδική 1/8 δύο θέσεων.ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το φις και το πηνίο δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της βαλβίδας. Πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά σύμφωνα με την τάση που θέλετε. ..

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 324 SP UNITAIR τριοδική 1/4 δύο θέσεων

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 324 SP UNITAIR τριοδική 1/4 δύο θέσεων

46,87€

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 324 SP UNITAIR τριοδική 1/4 δύο θέσεων.ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το φις και το πηνίο δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της βαλβίδας. Πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά σύμφωνα με την τάση που θέλετε...

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 322 SP UNITAIR τριοδική 1/2 δύο θέσεων

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 322 SP UNITAIR τριοδική 1/2 δύο θέσεων

76,10€

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 322 SP UNITAIR τριοδική 1/2 δύο θέσεων.ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το φις και το πηνίο δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της βαλβίδας. Πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά σύμφωνα με την τάση που θέλετε. ..

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 528 SP UNITAIR πενταοδική 1/8 δύο θέσεων

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 528 SP UNITAIR πενταοδική 1/8 δύο θέσεων

43,62€

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 528 SP UNITAIR πενταοδική 1/8 δύο θέσεων.ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το φις και το πηνίο δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της βαλβίδας. Πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά σύμφωνα με την τάση που θέλετε. ..

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 524 SP UNITAIR πενταοδική 1/4 δύο θέσεων

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 524 SP UNITAIR πενταοδική 1/4 δύο θέσεων

48,17€

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 524 SP UNITAIR πενταοδική 1/4 δύο θέσεων. ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το φις και το πηνίο δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της βαλβίδας. Πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά σύμφωνα με την τάση που θέλετε. ..

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 522 SP UNITAIR πενταοδική 1/2 δύο θέσεων

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 522 SP UNITAIR πενταοδική 1/2 δύο θέσεων

79,82€

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 522 SP UNITAIR πενταοδική 1/2 δύο θέσεων. ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το φις και το πηνίο δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της βαλβίδας. Πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά σύμφωνα με την τάση που θέλετε. ..

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 528 EV UNITAIR πενταοδική 1/8 δύο θέσεων

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 528 EV UNITAIR πενταοδική 1/8 δύο θέσεων

60,55€

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 528 EV UNITAIR πενταοδική 1/8 δύο θέσεων.ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το φις και το πηνίο δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της βαλβίδας. Πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά σύμφωνα με την τάση που θέλετε. ..

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 524 EV UNITAIR πενταοδική 1/4 δύο θέσεων

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 524 EV UNITAIR πενταοδική 1/4 δύο θέσεων

63,80€

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 524 EV UNITAIR πενταοδική 1/4 δύο θέσεων.ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το φις και το πηνίο δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της βαλβίδας. Πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά σύμφωνα με την τάση που θέλετε. ..

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 522 EV UNITAIR πενταοδική 1/2 δύο θέσεων

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 522 EV UNITAIR πενταοδική 1/2 δύο θέσεων

114,79€

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 522 EV UNITAIR πενταοδική 1/2 δύο θέσεων. ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το φις και το πηνίο δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της βαλβίδας. Πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά σύμφωνα με την τάση που θέλετε. ..

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 538 EV CC UNITAIR πενταοδική 1/8 τριών θέσεων με κέντρα κλειστά

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 538 EV CC UNITAIR πενταοδική 1/8 τριών θέσεων με κέντρα κλειστά

71,61€

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 538 EV CC UNITAIR πενταοδική 1/8 τριών θέσεων με κέντρα κλειστά. ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το φις και το πηνίο δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της βαλβίδας. Πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά σύμφωνα με την τάση που θέλετε. ..

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 534 EV CC UNITAIR πενταοδική 1/4 τριών θέσεων με κέντρα κλειστά

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 534 EV CC UNITAIR πενταοδική 1/4 τριών θέσεων με κέντρα κλειστά

85,29€

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 534 EV CC UNITAIR πενταοδική 1/4 τριών θέσεων με κέντρα κλειστά.ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το φις και το πηνίο δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της βαλβίδας. Πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά σύμφωνα με την τάση που θέλετε. ..

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 532 EV CC UNITAIR πενταοδική 1/2 τριών θέσεων με κέντρα κλειστά

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 532 EV CC UNITAIR πενταοδική 1/2 τριών θέσεων με κέντρα κλειστά

151,17€

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 532 EV CC UNITAIR πενταοδική 1/2 τριών θέσεων με κέντρα κλειστά.ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το φις και το πηνίο δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της βαλβίδας. Πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά σύμφωνα με την τάση που θέλετε. ..

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 538 EV OC UNITAIR πενταοδική 1/8 τριών θέσεων με κέντρα ανοιχτά

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 538 EV OC UNITAIR πενταοδική 1/8 τριών θέσεων με κέντρα ανοιχτά

71,61€

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 538 EV OC UNITAIR πενταοδική 1/8 τριών θέσεων με κέντρα ανοιχτά.ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το φις και το πηνίο δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της βαλβίδας. Πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά σύμφωνα με την τάση που θέλετε. ..

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 534 EV OC UNITAIR πενταοδική 1/4 τριών θέσεων με κέντρα ανοιχτά

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 534 EV OC UNITAIR πενταοδική 1/4 τριών θέσεων με κέντρα ανοιχτά

85,29€

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος EV 534 EV OC UNITAIR πενταοδική 1/4 τριών θέσεων με κέντρα ανοιχτά. ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το φις και το πηνίο δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της βαλβίδας. Πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά σύμφωνα με την τάση που θέλετε...

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος μίας εντολής Metal Work

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος μίας εντολής Metal Work

62,84€

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος μίας εντολής Metal Work. ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το φις και το πηνίο  δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της βαλβίδας. Πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά σύμφωνα με την τάση που θέλετε.  128-123-0005 128-123-0030 128-125-0010 128-135-0010 128-145-0010 ..

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος δύο εντολών Metal Work

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος δύο εντολών Metal Work

93,17€

Ηλεκτροβαλβίδα αέρος δύο εντολών Metal Work. ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το φις και το πηνίο δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της βαλβίδας. Πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά σύμφωνα με την τάση που θέλετε. 128-123-0020 128-125-0020 128-143-0020 128-133-0020 128-135-0020 128-145-0020 128-126-0010 128-136-001..

Πηνίο D13 Metal Work

Πηνίο D13 Metal Work

19,84€

Τάση πηνίου : 24, 110, 220 V AC 028-001-0061 028-001-0062 028-001-0064 028-001-0067 028-001-0068 ..

Πηνίο Metal Work

Πηνίο Metal Work

11,78€

Τάση πηνίου : 12, 24, 48, 110, 230 V AC και 12, 24 V DC Συνδεσμολογία πηνίου : Με φις DIN 46244 Συνεχόμενη λειτουργία : 100% ED Κλάση προστασίας : IP65 (με φις) - ΕΝ 60529 Απόκλιση τάσης : +10% έως -15% AC / +5% έως -5% DC   028-001-0091 028-001-0092 028-001-0093 028-001-0094..

Πηνίο Metal Work Type 3

Πηνίο Metal Work Type 3

12,40€

Τάση πηνίου : 12, 24, 48, 110, 230 V AC και 12, 24 V DC 028-001-0061 028-001-0062 028-001-0064 028-001-0067 028-001-0068 ..

Πηνίο UNITAIR ΑΒ

Πηνίο UNITAIR ΑΒ

6,51€

Τάση πηνίου : 12, 24, 48, 110, 230 V AC και 12, 24 V DC Συνδεσμολογία πηνίου : Με φις DIN 46244 Συνεχόμενη λειτουργία : 100% ED Κλάση προστασίας : IP65 (με φις) - ΕΝ 60529 Απόκλιση τάσης : +10% έως -15% AC / +5% έως -5% DC   720-242-0105 720-242-0110 720-242-0220 720-242-1012..

Φις πηνίο Metal Work / Unitair με λαμπάκι (DIN 46244)

Φις πηνίο Metal Work / Unitair με λαμπάκι (DIN 46244)

2,85€

Φις πηνίο DIN 46244 με λαμπάκι, για τάση AC ή DC. 029-006-0025 029-006-0027..

Εμφάνιση 1 έως 21 από 21 (1 Σελ.)