Κεφαλές αεροσυμπιεστών

Κεφαλή 1.5 ΗΡ αλουμινίου ULP-1.5

Κεφαλή 1.5 ΗΡ αλουμινίου ULP-1.5

148,80€

Ελαιολίπαντη κεφαλή αεροσυμπιεστή - κομπρεσέρ, αερόψυκτη, με χιτώνιο αλουμινίου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κεφαλές αεροσυμπιεστών δεν καλύπτονται με εγγύηση ..

Κεφαλή 3 ΗΡ αλουμινίου ULP-3.0

Κεφαλή 3 ΗΡ αλουμινίου ULP-3.0

285,20€

Ελαιολίπαντη κεφαλή αεροσυμπιεστή - κομπρεσέρ, αερόψυκτη, με χιτώνιο αλουμινίου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κεφαλές αεροσυμπιεστών δεν καλύπτονται με εγγύηση ..

Κεφαλή 4 ΗΡ Μαντεμένια Work ULP-4.0

Κεφαλή 4 ΗΡ Μαντεμένια Work ULP-4.0

440,20€

Ελαιολίπαντη κεφαλή αεροσυμπιεστή - κομπρεσέρ, αερόψυκτη, με χιτώνιο αλουμινίου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κεφαλές αεροσυμπιεστών δεν καλύπτονται με εγγύηση ..

Κεφαλή 3 ΗΡ μαντέμι ULP-3.0 2V

Κεφαλή 3 ΗΡ μαντέμι ULP-3.0 2V

396,80€

Ελαιολίπαντη κεφαλή αεροσυμπιεστή - κομπρεσέρ, αερόψυκτη, με χιτώνιο χυτοχάλυβα . ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κεφαλές αεροσυμπιεστών δεν καλύπτονται με εγγύηση. ..

Κεφαλή 4 ΗΡ μαντέμι ULP-4.0 3V

Κεφαλή 4 ΗΡ μαντέμι ULP-4.0 3V

527,00€

Ελαιολίπαντη κεφαλή αεροσυμπιεστή - κομπρεσέρ, αερόψυκτη, με χιτώνιο χυτοχάλυβα . ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κεφαλές αεροσυμπιεστών δεν καλύπτονται με εγγύηση. ..

Κεφαλή 5.5 ΗΡ μαντέμι ULP-5.5 2V

Κεφαλή 5.5 ΗΡ μαντέμι ULP-5.5 2V

830,80€

Ελαιολίπαντη κεφαλή αεροσυμπιεστή - κομπρεσέρ, αερόψυκτη, με χιτώνιο χυτοχάλυβα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κεφαλές αεροσυμπιεστών δεν καλύπτονται με εγγύηση. ..

Κεφαλή 7.5 ΗΡ μαντέμι ULP-7.5 3V

Κεφαλή 7.5 ΗΡ μαντέμι ULP-7.5 3V

942,40€

Ελαιολίπαντη κεφαλή αεροσυμπιεστή - κομπρεσέρ, αερόψυκτη, με χιτώνιο χυτοχάλυβα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κεφαλές αεροσυμπιεστών δεν καλύπτονται με εγγύηση. ..

Κεφαλή 10 ΗΡ μαντέμι ULP-10 3V

Κεφαλή 10 ΗΡ μαντέμι ULP-10 3V

1.202,80€

Ελαιολίπαντη κεφαλή αεροσυμπιεστή - κομπρεσέρ, αερόψυκτη, με χιτώνιο χυτοχάλυβα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κεφαλές αεροσυμπιεστών δεν καλύπτονται με εγγύηση. ..

Κεφαλή 2-3 ΗΡ αλουμινίου Α-56 N2.8

Κεφαλή 2-3 ΗΡ αλουμινίου Α-56 N2.8

279,00€

Ελαιολίπαντη κεφαλή αεροσυμπιεστή - κομπρεσέρ, αερόψυκτη, με χιτώνιο αλουμινίου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κεφαλές αεροσυμπιεστών δεν καλύπτονται με εγγύηση. ..

Κεφαλή 3 ΗΡ αλουμινίου Α-60 N3

Κεφαλή 3 ΗΡ αλουμινίου Α-60 N3

390,60€

Ελαιολίπαντη κεφαλή αεροσυμπιεστή - κομπρεσέρ, αερόψυκτη, με χιτώνιο αλουμινίου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κεφαλές αεροσυμπιεστών δεν καλύπτονται με εγγύηση. ..

Κεφαλή 4 ΗΡ αλουμινίου Α-80 N4

Κεφαλή 4 ΗΡ αλουμινίου Α-80 N4

508,40€

Ελαιολίπαντη κεφαλή αεροσυμπιεστή - κομπρεσέρ, αερόψυκτη, με χιτώνιο αλουμινίου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κεφαλές αεροσυμπιεστών δεν καλύπτονται με εγγύηση. ..

Κεφαλή 5,5 ΗΡ αλουμινίου Α-100 N5

Κεφαλή 5,5 ΗΡ αλουμινίου Α-100 N5

737,80€

Ελαιολίπαντη κεφαλή αεροσυμπιεστή - κομπρεσέρ, αερόψυκτη, με χιτώνιο αλουμινίου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κεφαλές αεροσυμπιεστών δεν καλύπτονται με εγγύηση. ..

Κεφαλή 7,5 ΗΡ αλουμινίου Α-120 N6

Κεφαλή 7,5 ΗΡ αλουμινίου Α-120 N6

899,00€

Ελαιολίπαντη κεφαλή αεροσυμπιεστή - κομπρεσέρ, αερόψυκτη, με χιτώνιο αλουμινίου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κεφαλές αεροσυμπιεστών δεν καλύπτονται με εγγύηση. ..

Κεφαλή 0.75 HP Ξηρού Τύπου WB550

Κεφαλή 0.75 HP Ξηρού Τύπου WB550

186,00€

Oil-free κεφαλή αεροσυμπιεστή - κομπρεσέρ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κεφαλές αεροσυμπιεστών δεν καλύπτονται με εγγύηση..

Κεφαλή 1.0 HP Ξηρού Τύπου WB750

Κεφαλή 1.0 HP Ξηρού Τύπου WB750

210,80€

Oil-free κεφαλή αεροσυμπιεστή - κομπρεσέρ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κεφαλές αεροσυμπιεστών δεν καλύπτονται με εγγύηση..

Κεφαλή 2-3 ΗΡ μαντεμένια UMK-102

Κεφαλή 2-3 ΗΡ μαντεμένια UMK-102

235,60€

Ελαιολίπαντη κεφαλή αεροσυμπιεστή - κομπρεσέρ, αερόψυκτη με χιτώνιο από χυτοχάλυβα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κεφαλές αεροσυμπιεστών δεν καλύπτονται με εγγύηση..

Κεφαλή 3 ΗΡ μαντεμένια MK-103

Κεφαλή 3 ΗΡ μαντεμένια MK-103

328,60€

Ελαιολίπαντη κεφαλή αεροσυμπιεστή - κομπρεσέρ, αερόψυκτη με χιτώνιο από χυτοχάλυβα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κεφαλές αεροσυμπιεστών δεν καλύπτονται με εγγύηση ..

Κεφαλή 3 ΗΡ μαντεμένια UMK-103

Κεφαλή 3 ΗΡ μαντεμένια UMK-103

285,20€

Ελαιολίπαντη κεφαλή αεροσυμπιεστή - κομπρεσέρ, αερόψυκτη με χιτώνιο από χυτοχάλυβα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κεφαλές αεροσυμπιεστών δεν καλύπτονται με εγγύηση ..

Κεφαλή 3-4 ΗΡ μαντεμένια MK-113

Κεφαλή 3-4 ΗΡ μαντεμένια MK-113

452,60€

Ελαιολίπαντη κεφαλή αεροσυμπιεστή - κομπρεσέρ, αερόψυκτη με χιτώνιο από χυτοχάλυβα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κεφαλές αεροσυμπιεστών δεν καλύπτονται με εγγύηση. ..

Κεφαλή 5,5 ΗΡ μαντεμένια BK-114

Κεφαλή 5,5 ΗΡ μαντεμένια BK-114

905,20€

Ελαιολίπαντη κεφαλή αεροσυμπιεστή - κομπρεσέρ, αερόψυκτη με χιτώνιο από χυτοχάλυβα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κεφαλές αεροσυμπιεστών δεν καλύπτονται με εγγύηση. ..

Κεφαλή 7,5 ΗΡ μαντεμένια BK-119

Κεφαλή 7,5 ΗΡ μαντεμένια BK-119

1.066,40€

Ελαιολίπαντη κεφαλή αεροσυμπιεστή - κομπρεσέρ, αερόψυκτη με χιτώνιο από χυτοχάλυβα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κεφαλές αεροσυμπιεστών δεν καλύπτονται με εγγύηση. ..

Κεφαλή 10 ΗΡ μαντεμένια BK-120

Κεφαλή 10 ΗΡ μαντεμένια BK-120

1.674,00€

Ελαιολίπαντη κεφαλή αεροσυμπιεστή - κομπρεσέρ, αερόψυκτη με χιτώνιο από χυτοχάλυβα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κεφαλές αεροσυμπιεστών δεν καλύπτονται με εγγύηση ..

Κεφαλή 3 ΗΡ μαντεμένια C-34

Κεφαλή 3 ΗΡ μαντεμένια C-34

601,40€

Ελαιολίπαντη κεφαλή αεροσυμπιεστή - κομπρεσέρ, αερόψυκτη με χιτώνιο από χυτοχάλυβα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κεφαλές αεροσυμπιεστών δεν καλύπτονται με εγγύηση. ..

Κεφαλή 4 - 5,5 ΗΡ μαντεμένια C-50

Κεφαλή 4 - 5,5 ΗΡ μαντεμένια C-50

849,40€

Ελαιολίπαντη κεφαλή αεροσυμπιεστή - κομπρεσέρ, αερόψυκτη με χιτώνιο από χυτοχάλυβα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κεφαλές αεροσυμπιεστών δεν καλύπτονται με εγγύηση. ..

Εμφάνιση 1 έως 24 από 36 (2 Σελ.)