Έμβολα αέρος

Έμβολα αέρος

Έμβολα αέρος

Σε αυτή τη κατηγορία θα βρείτε έμβολα απλής ενέργειας, διπλής ενέργειας και ειδικών εφαρμογών. Στα έμβολα απλής ενέργειας, ο αέρας που βρίσκεται υπό πίεση εφαρμόζεται μόνο προς την μια πλευρά του εμβόλου, με αποτέλεσμα να παράγεται έργο μόνο προς τη μία διεύθυνση. Η επαναφορά του εμβόλου προς την αντίθετη - χωρίς έργο - διεύθυνση κατορθώνεται με ενσωματωμένο ελατήριο ή με εξωτερική δύναμη. Στους κυλίνδρους διπλής ενέργειας, η δύναμη που ασκεί ο πεπιεσμένος αέρας δίνει κίνηση στον κύλινδρο και προς τις δύο διευθύνσεις κίνησης. Τα έμβολα αυτά χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις, όπου το έμβολο πρέπει να εκτελεί έργο όχι μόνο κατά την έκταση αλλά και κατά τη σύμπτυξη του βάκτρου. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα μικροέμβολα της σειράς "ΒΒ" κατά ISO 6432, και τα δημοφιλή έμβολα "ΑΚ" κατά ISO 6431. Τα έμβολα ειδικών εφαρμογών περιλαμβάνουν τα έμβολα πολλαπλής στήριξης, τα έμβολα κοντής διαδρομής, διπλού άξονα μη περιστρεφόμενου για εγκαταστάσεις παραγωγής με εξειδικευμένες απαιτήσεις. Για να ολοκληρώσουμε όμως την εγκατάσταση σωστά πρέπει να συνοδεύουμε τα έμβολα με τα βοηθητικά εξαρτήματα, όπως τις βάσεις στήριξης εμβόλων και τους μαγνητικούς διακόπτες ή αισθητήρες για τους κυλίνδρους