Χαλκοσωληνες

Χαλκοσωληνες
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση ως:
Εύκαμπτος χαλκοσωλήνας για δίκτυα πεπιεσμένου αέρα, διανομή πόσιμου νερού, φυσικό αέριο, κλιματισμό,..
5,58€
Εύκαμπτος χαλκοσωλήνας για δίκτυα πεπιεσμένου αέρα, διανομή πόσιμου νερού, φυσικό αέριο, κλιματισμό,..
6,82€