Συστήματα κενού - vacuum

Συστήματα κενού - vacuum

Συστήματα κενού - vacuum

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πλήθος συστημάτων κενού ανάλογα την παροχή, την ισχύ αλλά τις ιδιότητες που επιθυμείτε να έχουν. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις αντλίες ξηρού τύπου ή τις ελαιολίπαντες αντλίες κενού. Για εφαρμογές κενού με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση αέρα αξίζει να αναφέρουμε τα τζιφάρια κενού αλλά και τις βεντούζες διαφόρων εφαρμογών που χρησιμοποιούνται ως μέσα αναρρόφησης των αντικειμένων προς ανύψωση.