Προπαρασκευαστές αέρος Metal Work

MR BIT 1/4"  Ρυθμιστής αέρος METAL WORK

MR BIT 1/4" Ρυθμιστής αέρος METAL WORK

20,14€

Ρυθμιστής πίεσης για κυκλώματα πεπιεσμένου αέρα, ιδανικός στο να διατηρεί σταθερή την καθορισμένη πίεση λειτουργίας. 009-006-0010 009-006-0011 009-006-0012 009-006-0008 ..

F 1/4" BIT Φίλτρο αέρος METAL WORK

F 1/4" BIT Φίλτρο αέρος METAL WORK

18,52€

Φίλτρο για κύκλωμα πεπιεσμένου αέρα, ιδανικός στο να καθαρίζει τον πεπιεσμένο αέρα από λάδι, συμπυκνώματα και σωματίδια.   ..

FR BIT Φιλτρορυθμιστής αέρος METAL WORK

FR BIT Φιλτρορυθμιστής αέρος METAL WORK

33,38€

Φιλτρορυθμιστής για κυκλώματα πεπιεσμένου αέρα, ιδανικός στο να διατηρεί σταθερή την καθορισμένη πίεση λειτουργίας καθώς και καθαρίζει τον πεπιεσμένο αέρα από λάδι, συμπυκνώματα και σωματίδια. ..

L 1/4" BIT Λιπαντήρας αέρος METAL WORK

L 1/4" BIT Λιπαντήρας αέρος METAL WORK

26,20€

Λιπαντήρας για κύκλωμα πεπιεσμένου αέρα, ιδανικός στο να προσθέτει την ποσότητα λιπαντικού που ορίζει ο χρήστης. ..

FR+L 200 1/2" SKILLAIR Φιλτρορυθμιστής & λιπαντήρας αέρος METAL WORK

FR+L 200 1/2" SKILLAIR Φιλτρορυθμιστής & λιπαντήρας αέρος METAL WORK

128,96€

Φιλτρορυθμιστής και λιπαντήρας για κυκλώματα πεπιεσμένου αέρα, ιδανικός στο να διατηρεί σταθερή την καθορισμένη πίεση λειτουργίας καθώς και καθαρίζει τον πεπιεσμένο αέρα από λάδι, συμπυκνώματα και σωματίδια. Τέλος, ο λιπαντήρας προσθέτει την ποσότητα λιπαντικού που ορίζει ο χρήστης στον ήδη καθαρό π..

FR+L BIT Φιλτρορυθμιστής & λιπαντήρας αέρος METAL WORK

FR+L BIT Φιλτρορυθμιστής & λιπαντήρας αέρος METAL WORK

61,64€

Φιλτρορυθμιστής και λιπαντήρας για κυκλώματα πεπιεσμένου αέρα, ιδανικός στο να διατηρεί σταθερή την καθορισμένη πίεση λειτουργίας καθώς και καθαρίζει τον πεπιεσμένο αέρα από λάδι, συμπυκνώματα και σωματίδια. Τέλος, ο λιπαντήρας προσθέτει την ποσότητα λιπαντικού που ορίζει ο χρήστης στον ήδη καθαρό π..

R Ρυθμιστής αέρος METAL WORK

R Ρυθμιστής αέρος METAL WORK

27,64€

Ρυθμιστής πίεσης για κυκλώματα πεπιεσμένου αέρα, ιδανικός στο να διατηρεί σταθερή την καθορισμένη πίεση λειτουργίας. 009-003-0010 009-003-0012 009-003-0014 009-003-0020 009-003-0030..

F  Φίλτρο αέρος METAL WORK

F Φίλτρο αέρος METAL WORK

22,52€

Φίλτρο  για κύκλωμα πεπιεσμένου αέρα, ιδανικός στο να  καθαρίζει τον πεπιεσμένο αέρα από λάδι, συμπυκνώματα και σωματίδια. 009-001-0030 009-001-0040 009-001-0050 ..

FR Φιλτρορυθμιστής αέρος METAL WORK

FR Φιλτρορυθμιστής αέρος METAL WORK

39,83€

Φιλτρορυθμιστής για κυκλώματα πεπιεσμένου αέρα, ιδανικός στο να διατηρεί σταθερή την καθορισμένη πίεση λειτουργίας καθώς και καθαρίζει τον πεπιεσμένο αέρα από λάδι, συμπυκνώματα και σωματίδια. 009-004-0030 009-004-0040 ..

L Λιπαντήρας αέρος METAL WORK

L Λιπαντήρας αέρος METAL WORK

30,65€

Λιπαντήρας για κύκλωμα πεπιεσμένου αέρα, ιδανικός στο να προσθέτει την ποσότητα λιπαντικού που ορίζει ο χρήστης. 009-002-0030 009-002-0040 ..

FR+L SY1 3/8 Φιλτρορυθμιστής & λιπαντήρας αέρος Metal Work

FR+L SY1 3/8 Φιλτρορυθμιστής & λιπαντήρας αέρος Metal Work

74,40€

Φιλτρορυθμιστής και λιπαντήρας για κυκλώματα πεπιεσμένου αέρα, ιδανικός στο να διατηρεί σταθερή την καθορισμένη πίεση λειτουργίας καθώς και καθαρίζει τον πεπιεσμένο αέρα από λάδι, συμπυκνώματα και σωματίδια. Τέλος, ο λιπαντήρας προσθέτει την ποσότητα λιπαντικού που ορίζει ο χρήστης στον ήδη καθαρό π..

FR+L Φιλτρορυθμιστής & λιπαντήρας αέρος METAL WORK

FR+L Φιλτρορυθμιστής & λιπαντήρας αέρος METAL WORK

70,68€

Φιλτρορυθμιστής και λιπαντήρας για κυκλώματα πεπιεσμένου αέρα, ιδανικός στο να διατηρεί σταθερή την καθορισμένη πίεση λειτουργίας καθώς και καθαρίζει τον πεπιεσμένο αέρα από λάδι, συμπυκνώματα και σωματίδια. Τέλος, ο λιπαντήρας προσθέτει την ποσότητα λιπαντικού που ορίζει ο χρήστης στον ήδη καθαρό π..

R 1''  SKILLAIR Ρυθμιστής αέρος METAL WORK

R 1'' SKILLAIR Ρυθμιστής αέρος METAL WORK

69,94€

Ρυθμιστής πίεσης για κυκλώματα πεπιεσμένου αέρα, ιδανικός στο να διατηρεί σταθερή την καθορισμένη πίεση λειτουργίας. ..

R 1/2 200 SKILLAIR Ρυθμιστής αέρος Metal Work

R 1/2 200 SKILLAIR Ρυθμιστής αέρος Metal Work

49,60€

Ρυθμιστής πίεσης για κυκλώματα πεπιεσμένου αέρα, ιδανικός στο να διατηρεί σταθερή την καθορισμένη πίεση λειτουργίας. ..

F 1" SKILLAIR Φίλτρο αέρος METAL WORK

F 1" SKILLAIR Φίλτρο αέρος METAL WORK

80,76€

Φίλτρο  για κύκλωμα πεπιεσμένου αέρα, ιδανικός στο να  καθαρίζει τον πεπιεσμένο αέρα από λάδι, συμπυκνώματα και σωματίδια. ..

FR 1'' SKILLAIR Φιλτρορυθμιστής αέρος METAL WORK

FR 1'' SKILLAIR Φιλτρορυθμιστής αέρος METAL WORK

94,00€

Φιλτρορυθμιστής για κυκλώματα πεπιεσμένου αέρα, ιδανικός στο να διατηρεί σταθερή την καθορισμένη πίεση λειτουργίας καθώς και καθαρίζει τον πεπιεσμένο αέρα από λάδι, συμπυκνώματα και σωματίδια. ..

FR 1/2 200 SKILLAIR Φιλτρορυθμιστής αέρος Metal Work

FR 1/2 200 SKILLAIR Φιλτρορυθμιστής αέρος Metal Work

81,84€

Φιλτρορυθμιστής για κυκλώματα πεπιεσμένου αέρα, ιδανικός στο να διατηρεί σταθερή την καθορισμένη πίεση λειτουργίας καθώς και καθαρίζει τον πεπιεσμένο αέρα από λάδι, συμπυκνώματα και σωματίδια. ..

L 1" SKILLAIR Λιπαντήρας αέρος METAL WORK

L 1" SKILLAIR Λιπαντήρας αέρος METAL WORK

86,96€

Λιπαντήρας για κύκλωμα πεπιεσμένου αέρα, ιδανικός στο να προσθέτει την ποσότητα λιπαντικού που ορίζει ο χρήστης. ..

L 2" SKILLAIR 400 Λιπαντήρας αέρος METAL WORK

L 2" SKILLAIR 400 Λιπαντήρας αέρος METAL WORK

525,49€

Λιπαντήρας για κύκλωμα πεπιεσμένου αέρα, ιδανικός στο να προσθέτει την ποσότητα λιπαντικού που ορίζει ο χρήστης. ..

FR+L 1'' SKILLAIR Φιλτρορυθμιστής & λιπαντήρας αέρος METAL WORK

FR+L 1'' SKILLAIR Φιλτρορυθμιστής & λιπαντήρας αέρος METAL WORK

153,59€

Φιλτρορυθμιστής και λιπαντήρας  για κυκλώματα πεπιεσμένου αέρα, ιδανικός στο να διατηρεί σταθερή την καθορισμένη πίεση λειτουργίας καθώς και καθαρίζει τον πεπιεσμένο αέρα από λάδι, συμπυκνώματα και σωματίδια. Τέλος, ο λιπαντήρας προσθέτει την ποσότητα λιπαντικού που ορίζει ο χρήστης στον ήδη κα..

All in one Metal Work

All in one Metal Work

378,14€

Το σύστημα ONE περιλαμβάνει: φίλτρο αέρος, αυτόματη αφυδάτωση, ρυθμιστή πίεσης αέρος, βαλβίδα προοδευτικής εκκίνησης,πιεσοστάτη αέρος, μανόμετρο, δείκτη λειτουργίασ στοιχείου, λυχνές led, ηλεκτρική έξοδο. ..

Εμφάνιση 1 έως 21 από 21 (1 Σελ.)