Προπαρασκευαστές αέρος

Προπαρασκευαστές αέρος

Προπαρασκευαστές αέρος METAL WORK

Διαθέτουμε φίλτρα πεπιεσμένου αέρα που διαχωρίζουν τον αέρα από τα λάδια, τα συμπυκνώματα και τα διάφορα σωματίδια που διεισδύουν στο σύστημα. Ακόμη θα βρείτε, ρυθμιστές που κρατούν την πίεση λειτουργίας σταθερή, χωρίς να επηρεάζεται από την κατανάλωση και τις αυξομειώσεις του δικτύου. Ενώ, οι λιπαντήρες προσθέτουν την ποσότητα λιπαντικού που έχουμε ρυθμίσει στο κύκλωμα πεπιεσμένου αέρα. Το φίλτρο, ο ρυθμιστής και ο λιπαντήρας διατίθενται μεμονωμένα ή μαζί ως ένα σώμα φιλτρορυθμιστή με λιπαντήρα ή μόνο φιλτρορυθμιστήςκατάλληλος για σπειρώματα 1/2 ή 1/4. 

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση ως:
Ρυθμιστής πίεσης για κυκλώματα πεπιεσμένου αέρα, ιδανικός στο να διατηρεί σταθερή την καθορισμένη πί..
20,14€
Φίλτρο  για κυκλώμα πεπιεσμένου αέρα, ιδανικός στο να  καθαρίζει τον πεπιεσμένο αέρα από λ..
18,52€
Φιλτρορυθμιστής για κυκλώματα πεπιεσμένου αέρα, ιδανικός στο να διατηρεί σταθερή την καθορισμένη πίε..
33,38€
Λιπαντήρας για κυκλώμα πεπιεσμένου αέρα, ιδανικός στο να προσθέτει την ποσότητα λιπαντικού που ορίζε..
26,20€
Φιλτρορυθμιστής και λιπαντήρας  για κυκλώματα πεπιεσμένου αέρα, ιδανικός στο να διατηρεί σταθερ..
61,64€
Ρυθμιστής πίεσης για κυκλώματα πεπιεσμένου αέρα, ιδανικός στο να διατηρεί σταθερή την καθορισμένη πί..
27,64€
Φίλτρο  για κυκλώμα πεπιεσμένου αέρα, ιδανικός στο να  καθαρίζει τον πεπιεσμένο αέρα από λ..
22,52€
Φιλτρορυθμιστής για κυκλώματα πεπιεσμένου αέρα, ιδανικός στο να διατηρεί σταθερή την καθορισμένη πίε..
39,83€
Λιπαντήρας για κυκλώμα πεπιεσμένου αέρα, ιδανικός στο να προσθέτει την ποσότητα λιπαντικού που ορίζε..
30,65€
Φιλτρορυθμιστής και λιπαντήρας  για κυκλώματα πεπιεσμένου αέρα, ιδανικός στο να διατηρεί σταθερ..
70,68€
Ρυθμιστής πίεσης για κυκλώματα πεπιεσμένου αέρα, ιδανικός στο να διατηρεί σταθερή την καθορισμένη πί..
69,94€
Φίλτρο  για κυκλώμα πεπιεσμένου αέρα, ιδανικός στο να  καθαρίζει τον πεπιεσμένο αέρα από λ..
80,76€
Φιλτρορυθμιστής για κυκλώματα πεπιεσμένου αέρα, ιδανικός στο να διατηρεί σταθερή την καθορισμένη πίε..
94,00€
Λιπαντήρας για κυκλώμα πεπιεσμένου αέρα, ιδανικός στο να προσθέτει την ποσότητα λιπαντικού που ορίζε..
86,96€
Φιλτρορυθμιστής και λιπαντήρας  για κυκλώματα πεπιεσμένου αέρα, ιδανικός στο να διατηρεί σταθερ..
153,59€
Το σύστημα ONE περιλαμβάνει: φίλτρο αέρος, αυτόματη αφυδάτωση, ρυθμιστή πίεσης αέρος, βαλβίδα προοδε..
378,14€