Ηλεκτροβάνες

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 1/4'' C 263 DVH normally closed

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 1/4'' C 263 DVH normally closed

17,36€

Ηλεκτροβαλβίδα , δίοδη, normally closed, για νερό, αέρα, λάδι. ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το φις και το πηνίο δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της βαλβίδας. Πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά σύμφωνα με την τάση που θέλετε. ..

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 1/2" C 205 DBZ normally closed

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 1/2" C 205 DBZ normally closed

31,00€

Ηλεκτροβαλβίδα ανοξείδωτη, δίοδη, normally closed, για νερό, αέρα, λάδι.ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το φις και το πηνίο δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της βαλβίδας. Πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά σύμφωνα με την τάση που θέλετε. ..

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 3/4'' C 206 DBZ normally closed

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 3/4'' C 206 DBZ normally closed

31,00€

Ηλεκτροβαλβίδα , δίοδη, normally closed, για νερό, αέρα, λάδι. ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το φις και το πηνίο δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της βαλβίδας. Πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά σύμφωνα με την τάση που θέλετε. ..

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 1" C 222 DBZ normally closed

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 1" C 222 DBZ normally closed

49,60€

Ηλεκτροβαλβίδα ανοξείδωτη, δίοδη, normally closed, για νερό, αέρα, λάδι.ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το φις και το πηνίο δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της βαλβίδας. Πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά σύμφωνα με την τάση που θέλετε. ..

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 1+1/2" C 224 DBZ normally closed

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 1+1/2" C 224 DBZ normally closed

105,40€

Ηλεκτροβαλβίδα ανοξείδωτη, δίοδη, normally closed, για νερό, αέρα, λάδι. ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το φις και το πηνίο δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της βαλβίδας. Πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά σύμφωνα με την τάση που θέλετε. ..

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 2" C 225 DBZ normally closed

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 2" C 225 DBZ normally closed

173,60€

Ηλεκτροβαλβίδα ανοξείδωτη, δίοδη, normally closed, για νερό, αέρα, λάδι. ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το φις και το πηνίο δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της βαλβίδας. Πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά σύμφωνα με την τάση που θέλετε. ..

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 1/2" CX 205 DBZ INOX normally closed

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 1/2" CX 205 DBZ INOX normally closed

80,60€

Ηλεκτροβαλβίδα ανοξείδωτη, δίοδη, normally closed, για νερό, αέρα, λάδι.ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το φις και το πηνίο δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της βαλβίδας. Πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά σύμφωνα με την τάση που θέλετε. ..

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 3/4" CX 206 DBZ INOX normally closed

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 3/4" CX 206 DBZ INOX normally closed

99,20€

Ηλεκτροβαλβίδα ανοξείδωτη, δίοδη, normally closed, για νερό, αέρα, λάδι. ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το φις και το πηνίο δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της βαλβίδας. Πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά σύμφωνα με την τάση που θέλετε. ..

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 1" CX 222 DBZ INOX normally closed

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 1" CX 222 DBZ INOX normally closed

142,60€

Ηλεκτροβαλβίδα ανοξείδωτη, δίοδη, normally closed, για νερό, αέρα, λάδι. ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το φις και το πηνίο δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της βαλβίδας. Πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά σύμφωνα με την τάση που θέλετε. ..

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 1+1/2" CX 224 DBZ INOX normally closed

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 1+1/2" CX 224 DBZ INOX normally closed

266,60€

Ηλεκτροβαλβίδα ανοξείδωτη, δίοδη, normally closed, για νερό, αέρα, λάδι.ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το φις και το πηνίο δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της βαλβίδας. Πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά σύμφωνα με την τάση που θέλετε. ..

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 2" CX 225 DBZ INOX normally closed

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 2" CX 225 DBZ INOX normally closed

384,40€

Ηλεκτροβαλβίδα ανοξείδωτη, δίοδη, normally closed, για νερό, αέρα, λάδι. ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το φις και το πηνίο δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της βαλβίδας.Πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά σύμφωνα με την τάση που θέλετε. ..

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 1/8" B 297 DVE M&M normally closed

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 1/8" B 297 DVE M&M normally closed

27,28€

Ηλεκτροβαλβίδα ορειχάλκινη, δίοδη, normally closed, για νερό, αέρα και λάδι. ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το φις και το πηνίο δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της βαλβίδας. Πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά σύμφωνα με την τάση που θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σελίδα του κατασκευαστή: "http://www.mmi..

Ηλεκτροβάνα βάσεως δίοδη B 294 DVC M&M normally closed

Ηλεκτροβάνα βάσεως δίοδη B 294 DVC M&M normally closed

31,00€

Ηλεκτροβάνα για βάση 25x25 ορειχάλκινη, δίοδη, normally closed, για νερό, αέρα, λάδι. ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το φις και το πηνίο δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της βαλβίδας. Πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά σύμφωνα με την τάση που θέλετε.Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σελίδα του κατασκευαστή: "http:/..

Ηλεκτροβαλβίδα βάσεως δίοδη D 201 DVG M&M normally closed

Ηλεκτροβαλβίδα βάσεως δίοδη D 201 DVG M&M normally closed

40,92€

Ηλεκτροβαλβίδα για βάση 32x32, ορειχάλκινη, δίοδη, normally closed, για νερό, αέρα, λάδι. ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το φις και το πηνίο δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της βαλβίδας. Πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά σύμφωνα με την τάση που θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σελίδα του κατασκευαστή: "h..

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 1/4" D 263 DVH M&M normally closed

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 1/4" D 263 DVH M&M normally closed

40,92€

Ηλεκτροβαλβίδα ορειχάλκινη, δίοδη, normally closed, για νερό, αέρα και λάδι. ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το φις και το πηνίο δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της βαλβίδας. Πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά σύμφωνα με την τάση που θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σελίδα του κατασκευαστή: "http://www.mm..

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 3/8" B 204 DBZ M&M normally closed

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 3/8" B 204 DBZ M&M normally closed

68,20€

Ηλεκτροβαλβίδα ορειχάλκινη, δίοδη, normally closed, για νερό, αέρα, λάδι. ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το φις και το πηνίο δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της βαλβίδας. Πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά σύμφωνα με την τάση που θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σελίδα του κατασκευαστή: "http://www.mminte..

Ηλεκτροβάνα δίοδη 1/2" B 205 DBZ M&M normally closed

Ηλεκτροβάνα δίοδη 1/2" B 205 DBZ M&M normally closed

68,20€

Ηλεκτροβάνα ορειχάλκινη, δίοδη, normally closed, για νερό, αέρα, λάδι. ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το φις και το πηνίο δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της βαλβίδας. Πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά σύμφωνα με την τάση που θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σελίδα του κατασκευαστή: "http://www.mminterna..

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 3/4" B 206 DBX M&M normally closed

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 3/4" B 206 DBX M&M normally closed

80,60€

Ηλεκτροβαλβίδα ορειχάλκινη, δίοδη, normally closed, για νερό, αέρα, λάδι. ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το φις και το πηνίο δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της βαλβίδας. Πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά σύμφωνα με την τάση που θέλετε.Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σελίδα του κατασκευαστή: "http://www.mminter..

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 1" B 222 DBY M&M normally closed

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 1" B 222 DBY M&M normally closed

124,00€

Ηλεκτροβαλβίδα ορειχάλκινη, δίοδη, normally closed, για νερό, αέρα, λάδι.ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το φις και το πηνίο δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της βαλβίδας. Πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά σύμφωνα με την τάση που θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σελίδα του κατασκευαστή: "https://www.mminte..

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 1+1/4" D 223 DBK M&M normally closed

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 1+1/4" D 223 DBK M&M normally closed

235,60€

Ηλεκτροβαλβίδα ορειχάλκινη, δίοδη, normally closed, για νερό, αέρα, λάδι. ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το φις και το πηνίο δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της βαλβίδας. Πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά σύμφωνα με την τάση που θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σελίδα του κατασκευαστή: "http://www.mmint..

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 1+1/2" D 224 DBK M&M normally closed

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 1+1/2" D 224 DBK M&M normally closed

297,60€

Ηλεκτροβαλβίδα ορειχάλκινη, δίοδη, normally closed, για νερό, αέρα, λάδι.ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το φις και το πηνίο δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της βαλβίδας. Πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά σύμφωνα με την τάση που θέλετε.Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σελίδα του κατασκευαστή: "http://www.mmintern..

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 2" D 225 DBJ M&M normally closed

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 2" D 225 DBJ M&M normally closed

334,80€

Ηλεκτροβαλβίδα ορειχάλκινη, δίοδη, normally closed, για νερό, αέρα, λάδι. ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το φις και το πηνίο δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της βαλβίδας. Πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά σύμφωνα με την τάση που θέλετε.Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σελίδα του κατασκευαστή: "http://www.mminter..

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 1/2" D 266 DBU M&M normally closed

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 1/2" D 266 DBU M&M normally closed

59,52€

Ηλεκτροβαλβίδα ορειχάλκινη, δίοδη, normally closed, για νερό, αέρα και λάδι. ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το φις και το πηνίο δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της βαλβίδας. Πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά σύμφωνα με την τάση που θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σελίδα του κατασκευαστή: "http://ww..

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 1/2" D 233 DTW M&M υψηλής πίεσης normally closed

Ηλεκτροβαλβίδα δίοδη 1/2" D 233 DTW M&M υψηλής πίεσης normally closed

192,20€

Ηλεκτροβαλβίδα ορειχάλκινη, δίοδη, normally closed, για νερό, αέρα, λάδι. ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το φις και το πηνίο δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της βαλβίδας. Πρέπει να τα παραγγείλετε ξεχωριστά σύμφωνα με την τάση που θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σελίδα του κατασκευαστή: "http://www.m..

Εμφάνιση 1 έως 24 από 60 (3 Σελ.)