Καρφια σειράς Roll

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 203mm με μήκος 25 mm (1.000τεμ)

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 203mm με μήκος 25 mm (1.000τεμ)

3,88€

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 203mm με μήκος 25 mm. Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλεία IC60-1-E και N58C-1-E. Κατασκευαστής: BOSTITCH Κεφάλι καρφιού(mm): 4.5 Μήκος καρφιού(mm): 25 Τύπος καρφιού: Ring Ελάχιστη ποσότητα: 31000 ..

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 203mm με μήκος 30 mm (1.000τεμ)

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 203mm με μήκος 30 mm (1.000τεμ)

3,77€

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 203mm με μήκος 30 mm. Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλεία IC60-1-E, N58C-1-E, N64084-1-E και N64084-2-E. Κατασκευαστής: BOSTITCH Κεφάλι καρφιού(mm): 4.5 Μήκος καρφιού(mm): 30 Τύπος καρφιού: Ring Ελάχιστη ποσότητα: 28000 ..

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 203mm με μήκος 32 mm (1.000τεμ)

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 203mm με μήκος 32 mm (1.000τεμ)

4,34€

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 203mm με μήκος 32 mm. Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλεία IC60-1-E, N58C-1-E, N64084-1-E, N64084-2-E και N66C-2-E. Κατασκευαστής: BOSTITCH Κεφάλι καρφιού(mm): 4.5 Μήκος καρφιού(mm): 32 Τύπος καρφιού: Ring Ελάχιστη ποσότητα: 28000 ..

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 203mm με μήκος 35 mm (1.000τεμ)

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 203mm με μήκος 35 mm (1.000τεμ)

4,52€

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 203mm με μήκος 35 mm. Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλεία IC60-1-E, N58C-1-E, N64084-1-E, N64084-2-E και N66C-2-E. Κατασκευαστής: BOSTITCH Κεφάλι καρφιού(mm): 4.5 Μήκος καρφιού(mm): 35 Τύπος καρφιού: Ring Ελάχιστη ποσότητα: 24000 ..

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 203mm με μήκος 38 mm (1.000τεμ)

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 203mm με μήκος 38 mm (1.000τεμ)

4,65€

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 203mm με μήκος 38 mm. Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλεία IC60-1-E, N58C-1-E, N64084-1-E, N64084-2-E και N66C-2-E Κατασκευαστής: BOSTITCH Κεφάλι καρφιού(mm): 4.5 Μήκος καρφιού(mm): 38 Τύπος καρφιού: Ring Ελάχιστη ποσότητα: 24000 ..

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 203mm με μήκος 40 mm (1.000τεμ)

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 203mm με μήκος 40 mm (1.000τεμ)

4,66€

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 203mm με μήκος 40mm. Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλεία IC60-1-E, N58C-1-E, N64084-1-E, N64084-2-E και N66C-2-E Κατασκευαστής: BOSTITCH Κεφάλι καρφιού(mm): 4.5 Μήκος καρφιού(mm): 40 Τύπος καρφιού: Ring Ελάχιστη ποσότητα: 24000 ..

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 203mm με μήκος 45 mm (1.000τεμ)

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 203mm με μήκος 45 mm (1.000τεμ)

4,80€

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 203mm με μήκος 45 mm. Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλεία IC60-1-E, N58C-1-E, N64084-1-E, N64084-2-E και N66C-2-E. Κατασκευαστής: BOSTITCH Κεφάλι καρφιού(mm): 4.5 Μήκος καρφιού(mm): 45 Τύπος καρφιού: Ring Ελάχιστη ποσότητα: 21000 ..

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 203mm με μήκος 50 mm (1.000τεμ)

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 203mm με μήκος 50 mm (1.000τεμ)

4,95€

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 203mm με μήκος 50 mm. Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλεία IC60-1-E, N58C-1-E, N64084-1-E, N64084-2-E και N66C-2-E. Κατασκευαστής: BOSTITCH Κεφάλι καρφιού(mm): 4.5 Μήκος καρφιού(mm): 50 Τύπος καρφιού: Ring Ελάχιστη ποσότητα: 17000 ..

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 203mm με μήκος 55 mm (1.000τεμ)

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 203mm με μήκος 55 mm (1.000τεμ)

5,09€

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 203mm με μήκος 55 mm. Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλεία IC60-1-E, N58C-1-E, N64084-1-E, N64084-2-E και N66C-2-E. Κατασκευαστής: BOSTITCH Κεφάλι καρφιού(mm): 4.5 Μήκος καρφιού(mm): 55 Τύπος καρφιού: Ring Ελάχιστη ποσότητα: 17000 ..

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 23mm με μήκος 35 mm (1.000τεμ)

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 23mm με μήκος 35 mm (1.000τεμ)

4,94€

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 23mm με μήκος 35 mm. Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλεία IC60-1-E, N58C-1-E, N64084-1-E, N64084-2-E και N66C-2-E. Κατασκευαστής: BOSTITCH Κεφάλι καρφιού(mm): 4.5 Μήκος καρφιού(mm): 35 Τύπος καρφιού: Ring Ελάχιστη ποσότητα: 19800 ..

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 23mm με μήκος 40 mm (1.000τεμ)

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 23mm με μήκος 40 mm (1.000τεμ)

5,15€

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 23 mm με μήκος 40 mm. Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλεία IC60-1-E, N58C-1-E, N64084-1-E, N64084-2-E και N66C-2-E. Κατασκευαστής: BOSTITCH Κεφάλι καρφιού(mm): 4.5 Μήκος καρφιού(mm): 40 Τύπος καρφιού: Ring Ελάχιστη ποσότητα: 16500 ..

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 23mm με μήκος 45 mm (1.000τεμ)

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 23mm με μήκος 45 mm (1.000τεμ)

4,78€

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 23mm με μήκος 45 mm. Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλεία IC60-1-E, N58C-1-E, N64084-1-E, N64084-2-E και N66C-2-E. Κατασκευαστής: BOSTITCH Κεφάλι καρφιού(mm): 4.5 Μήκος καρφιού(mm): 45 Τύπος καρφιού: Ring Ελάχιστη ποσότητα: 16500 ..

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 23mm με μήκος 50 mm (1.000τεμ)

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 23mm με μήκος 50 mm (1.000τεμ)

5,61€

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 23mm με μήκος 50 mm. Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλεία IC60-1-E, N58C-1-E, N64084-1-E, N64084-2-E και N66C-2-E. Κατασκευαστής: BOSTITCH Κεφάλι καρφιού(mm): 4.5 Μήκος καρφιού(mm): 50 Τύπος καρφιού: Ring Ελάχιστη ποσότητα: 13200 ..

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 23mm με μήκος 55 mm (1.000τεμ)

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 23mm με μήκος 55 mm (1.000τεμ)

5,70€

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 23mm με μήκος 55 mm. Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλεία IC60-1-E, N58C-1-E, N64084-1-E, N64084-2-E και N66C-2-E. Κατασκευαστής: BOSTITCH Κεφάλι καρφιού(mm): 4.5 Μήκος καρφιού(mm): 55 Τύπος καρφιού: Ring Ελάχιστη ποσότητα: 13200 ..

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 23mm με μήκος 60 mm (1.000τεμ)

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 23mm με μήκος 60 mm (1.000τεμ)

5,78€

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 23mm με μήκος 60 mm. Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλεία IC60-1-E, N64084-1-E, N64084-2-E και N66C-2-E. Κατασκευαστής: BOSTITCH Κεφάλι καρφιού(mm): 4.5 Μήκος καρφιού(mm): 60 Τύπος καρφιού: Ring Ελάχιστη ποσότητα: 12800 ..

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 23mm με μήκος 64 mm (1.000τεμ)

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 23mm με μήκος 64 mm (1.000τεμ)

6,30€

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 23mm με μήκος 64 mm. Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλεία N64084-1-E, N64084-2-E και N66C-2-E. Κατασκευαστής: BOSTITCH Κεφάλι καρφιού(mm): 4.5 Μήκος καρφιού(mm): 64 Τύπος καρφιού: Ring Ελάχιστη ποσότητα: 9600 ..

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 25mm με μήκος 35 mm (1.000τεμ)

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 25mm με μήκος 35 mm (1.000τεμ)

5,09€

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 25mm με μήκος 35 mm. Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλεία IC60-1-E, N58C-1-E, N64084-1-E, N64084-2-E και N66C-2-E. Κατασκευαστής: BOSTITCH Κεφάλι καρφιού(mm): 6.0 Μήκος καρφιού(mm): 35 Τύπος καρφιού: Ring Ελάχιστη ποσότητα: 15800 ..

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 25mm με μήκος 40 mm (1.000τεμ)

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 25mm με μήκος 40 mm (1.000τεμ)

5,42€

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 25mm με μήκος 40 mm. Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλεία IC60-1-E, N58C-1-E, N64084-1-E, N64084-2-E και N66C-2-E. Κατασκευαστής: BOSTITCH Κεφάλι καρφιού(mm): 6.0 Μήκος καρφιού(mm): 40 Τύπος καρφιού: Ring Ελάχιστη ποσότητα: 13860 ..

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 25mm με μήκος 45 mm (1.000τεμ)

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 25mm με μήκος 45 mm (1.000τεμ)

5,77€

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 25mm με μήκος 45 mm. Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλεία IC60-1-E, N58C-1-E, N64084-1-E, N64084-2-E και N66C-2-E. Κατασκευαστής: BOSTITCH Κεφάλι καρφιού(mm): 6.0 Μήκος καρφιού(mm): 45 Τύπος καρφιού: Ring Ελάχιστη ποσότητα: 11880 ..

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 25mm με μήκος 50 mm (1.000τεμ)

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 25mm με μήκος 50 mm (1.000τεμ)

6,04€

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 25mm με μήκος 50 mm. Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλεία IC60-1-E, N58C-1-E, N64084-1-E, N64084-2-E και N66C-2-E Κατασκευαστής: BOSTITCH Κεφάλι καρφιού(mm): 6.0 Μήκος καρφιού(mm): 50 Τύπος καρφιού: Ring Ελάχιστη ποσότητα: 9900 ..

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 25mm με μήκος 55 mm (1.000τεμ)

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 25mm με μήκος 55 mm (1.000τεμ)

5,97€

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 25mm με μήκος 55mm. Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλεία IC60-1-E, N58C-1-E, N64084-1-E, N64084-2-E και N66C-2-E. Κατασκευαστής: BOSTITCH Κεφάλι καρφιού(mm): 6.0 Μήκος καρφιού(mm): 55 Τύπος καρφιού: Ring Ελάχιστη ποσότητα: 9900 ..

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 25mm με μήκος 57 mm (1.000τεμ)

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 25mm με μήκος 57 mm (1.000τεμ)

6,77€

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 25mm με μήκος 57 mm. Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλεία N70CB-1-E, N71C-1-E, N75C-2-E, N75CWW-1-E, N8090CB-1ML-E, N80CB-1ML-E, N89C-1P-E και N89C-2K-E. Κατασκευαστής: BOSTITCH Κεφάλι καρφιού(mm): 7.2 Μήκος καρφιού(mm): 57 Τύπος καρφιού: Ring Ελάχιστη ποσότητ..

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 25mm με μήκος 60 mm (1.000τεμ)

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 25mm με μήκος 60 mm (1.000τεμ)

7,42€

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 25mm με μήκος 60 mm. Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλεία N70CB-1-E, N71C-1-E, N75C-2-E, N75CWW-1-E, N8090CB-1ML-E, N80CB-1ML-E, N89C-1P-E και N89C-2K-E. Κατασκευαστής: BOSTITCH Κεφάλι καρφιού(mm): 7.2 Μήκος καρφιού(mm): 60 Τύπος καρφιού: Ring Ελάχιστη ποσότη..

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 25mm με μήκος 64 mm (1.000τεμ)

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 25mm με μήκος 64 mm (1.000τεμ)

7,42€

Καρφιά BOSTITCH ROLL σειρά 25mm με μήκος 64 mm. Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλεία N70CB-1-E, N71C-1-E, N75C-2-E, N75CWW-1-E, N8090CB-1ML-E, N80CB-1ML-E, N89C-1P-E και N89C-2K-E. Κατασκευαστής: BOSTITCH Κεφάλι καρφιού(mm): 7.2 Μήκος καρφιού(mm): 64 Τύπος καρφιού: Ring Ελάχιστη ποσότητ..

Εμφάνιση 1 έως 24 από 35 (2 Σελ.)