Τα έργα μας

Δείτε μερικές από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις βιομηχανικής κλίμακας που σχεδίασαν και εκτέλεσαν τα εξειδικευμένα συνεργεία της Unitair.

Εγκατάσταση κατασιγασμένου αεροσυμπιεστή Unitair με αεροφυλάκιο Coinox

Αυτοματισμός για ασύρματο έλεγχο εμβόλων αέρος

Εγκατάσταση γεννήτριας αζώτου σε βιομηχανία τροφίμων

Εγκατάσταση αεροσυμπιεστή 60ΗΡ σε βιομηχανία στον Ασπρόπυργο

Αυτοματισμός για πόρτες χειρουργείων σε νοσοκομείο της Αττικής

Πινάκας αυτοματισμού με βαλβίδες Metal Work

Αυτοματισμός αέρος με έμβολα και βαλβίδες Unitair

Εγκατάσταση κοχλιοφόρου αεροσυμπιεστή Unitair με αεροφυλάκιο Coinox και ξηραντή Unitair

Εγκατάσταση κοχλιοφόρου αεροσυμπιεστή Renner

Αυτοματισμός κλειδώματος σε Τράπεζα

Συντήρηση αεροσυμπιεστών μηχανοστασίου πλοίου

Εγκατάσταση αεροφυλακίων στο θωρηκτό «Αβέρωφ»