ΔΙΧΑΛΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΣΕΙΡΑΣ S1,S2,S4,S5

ΔΙΧΑΛΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΣΕΙΡΑΣ S1,S2,S4,S5
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση ως:
Δίχαλα σειράς S1 / 75mm BOSTITCH (1.000τεμ) Κατόπιν παραγγελίας
Δίχαλα σειράς S1 / 75mm BOSTITCH (1.000τεμ). Κατάλληλo για τo καρφωτικό εργαλείο SB130S1-2-E. ..
41,24€
Δίχαλα σειράς S1 / 100 mm BOSTITCH (1.000τεμ) Κατόπιν παραγγελίας
Δίχαλα σειράς S1 / 100 mm BOSTITCH (1.000τεμ). Κατάλληλo για τo καρφωτικό εργαλείο SB130S1-2-E...
54,88€
Δίχαλα σειράς S1 / 130 mm BOSTITCH (1.000τεμ) Κατόπιν παραγγελίας
Δίχαλα σειράς S1 / 130 mm BOSTITCH (1.000τεμ). Κατάλληλo για τo καρφωτικό εργαλείο SB130S1-2-E...
68,21€
Δίχαλα σειράς S2 / 19 mm BOSTITCH (1.000τεμ) Κατόπιν παραγγελίας
Δίχαλα σειράς S2 / 19 mm BOSTITCH (1.000τεμ). Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλείά 438S2-1 & 450S..
4,64€
Δίχαλα σειράς S2 / 25 mm BOSTITCH (1.000τεμ) Κατόπιν παραγγελίας
Δίχαλα σειράς S2 / 25 mm BOSTITCH (1.000τεμ). Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλείά 438S2-1 & 450S..
4,89€
Δίχαλα σειράς S2 / 30 mm BOSTITCH (1.000τεμ) Κατόπιν παραγγελίας
Δίχαλα σειράς S2 / 30 mm BOSTITCH (1.000τεμ). Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλείά 438S2-1 & 450S..
5,43€
Δίχαλα σειράς S2 / 32 mm BOSTITCH (1.000τεμ) Κατόπιν παραγγελίας
Δίχαλα σειράς S2 / 25 mm BOSTITCH (1.000τεμ). Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλείά 438S2-1 & 450S..
5,36€
Δίχαλα σειράς S2 / 38 mm BOSTITCH (1.000τεμ) Κατόπιν παραγγελίας
Δίχαλα σειράς S2 / 38 mm BOSTITCH (1.000τεμ). Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλείά 438S2-1 & 450S..
6,20€
Δίχαλα σειράς S4 / 20 mm BOSTITCH (1.000τεμ) Κατόπιν παραγγελίας
Δίχαλα σειράς S4 / 20 mm BOSTITCH (1.000τεμ). Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλείά 438S4-1 & 538S..
2,76€
Δίχαλα σειράς S4 / 25 mm BOSTITCH (1.000τεμ) Κατόπιν παραγγελίας
Δίχαλα σειράς S4 / 25 mm BOSTITCH (1.000τεμ). Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλείά 438S4-1, 650S..
3,10€
Δίχαλα σειράς S4 / 28 mm BOSTITCH (1.000τεμ) Κατόπιν παραγγελίας
Δίχαλα σειράς S4 / 28 mm BOSTITCH (1.000τεμ). Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλείά 438S4-1, 650S4-1 &..
3,28€
Δίχαλα σειράς S4 / 32 mm BOSTITCH (1.000τεμ) Κατόπιν παραγγελίας
Δίχαλα σειράς S4 / 32 mm BOSTITCH (1.000τεμ). Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλείά 438S4-1, 650S4-1 &..
3,83€
Δίχαλα σειράς S4 / 35 mm BOSTITCH (1.000τεμ) Κατόπιν παραγγελίας
Δίχαλα σειράς S4 / 35 mm BOSTITCH (1.000τεμ). Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλείά 438S4-1, 650S4-1 &..
3,84€
Δίχαλα σειράς S4 / 38 mm BOSTITCH (1.000τεμ) Κατόπιν παραγγελίας
Δίχαλα σειράς S4 / 38 mm BOSTITCH (1.000τεμ). Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλείά 438S4-1, 650S4-1 &..
4,03€
Δίχαλα σειράς S4 / 40 mm BOSTITCH (1.000τεμ) Κατόπιν παραγγελίας
Δίχαλα σειράς S4 / 40 mm BOSTITCH (1.000τεμ). Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλείά 438S4-1, 650S4-1 &..
4,21€
Δίχαλα σειράς S5 / 20 mm BOSTITCH (1.000τεμ) Κατόπιν παραγγελίας
Δίχαλα σειράς S5 / 20 mm BOSTITCH (1.000τεμ). Κατάλληλo για τo καρφωτικό εργαλείο 538S5-1. ..
2,00€
Δίχαλα σειράς S5 / 25 mm BOSTITCH (1.000τεμ) Κατόπιν παραγγελίας
Δίχαλα σειράς S5 / 25 mm BOSTITCH (1.000τεμ). Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλεία 538S5-1,..
2,94€
Δίχαλα σειράς S5 / 30 mm BOSTITCH (1.000τεμ) Κατόπιν παραγγελίας
Δίχαλα σειράς S5 / 30 mm BOSTITCH (1.000τεμ). Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλεία 538S5-1, 650S..
3,32€
Δίχαλα σειράς S5 / 35 mm BOSTITCH (1.000τεμ) Κατόπιν παραγγελίας
Δίχαλα σειράς S5 / 35 mm BOSTITCH (1.000τεμ). Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλεία 538S5-1, 650S..
3,68€
Δίχαλα σειράς S5 / 40 mm BOSTITCH (1.000τεμ) Κατόπιν παραγγελίας
Δίχαλα σειράς S5 / 40 mm BOSTITCH (1.000τεμ). Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλεία 538S5-1, 650S..
4,03€
Δίχαλα σειράς S5 / 45 mm BOSTITCH (1.000τεμ) Κατόπιν παραγγελίας
Δίχαλα σειράς S5 / 45 mm BOSTITCH (1.000τεμ). Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλεία 650S5-1 &..
4,38€
Δίχαλα σειράς S5 / 50 mm BOSTITCH (1.000τεμ) Κατόπιν παραγγελίας
Δίχαλα σειράς S5 / 50 mm BOSTITCH (1.000τεμ). Κατάλληλα για τα καρφωτικά εργαλεία 650S5-1 &..
4,85€